سرزمین کلمات وارونه - باران شب


اینجا سرزمین واژه های وارونه است:


جایی که گنج, "جنگ" می شود


درمان, "نامرد" می شود


...
قهقه , "هق هق" می شود


اما دزد همان "دزد" است


درد همان "درد"و گرگ همان "گرگ"


†ɢα'§ : سرزمین کلمات وارونه, سرزمبن, کلمه, وارونه
شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ ٧:٤٧ ‎ب.ظ |- رسول -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§